ژئوپلیتیک

وبلاگ ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی

مکتب جغرافیای ساختاری

جغرافیا وکارکرد گرائی:

در جغرافیا ،تفکرات کارکردی ،به کارکردها وخرده سیستمها (سیستم های فرعی) در کل سیستمهای جغرافیایی تاکید دارد.اصولا مکتب کارکردی در صف نظام پذیری گروهها ،نهادها وسازمانهای بزرگتر اجتماعی به عمق می رود ،در همان حال به سازمان داخلی ،مشخصات ساختی ومناسبات مشترک می پردازد. در این مکتب ،واحدهای اجتماعی به عنوان سیستمها وخرده سیستمها با ساختهای ویژه ونیازهای ویژه پذیرفته می شوند.

مفاهیم کارکردی به شرح زیر می باشد:

1-جوامع را باید به صورت (کلی نگری) در یک چهارچوب با مناسبات مشترک سیستمها مورد مطالعه قرار داد.

 2- مکتب کارکردی کمتر به تاریخ یک جامعه تاکید دارد اما بیشتر به اثرات اجتماعی می اندیشد

3- دیدگاه کارکردی بیشتر جنبه ترکیبی دارد،در اینجا ،هر جز ارتباط دوجانبه با کل دارد وهرجز که وارد کل شود خصلت تازه ای می یابد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:11  توسط حمیدرضا نصرتی  |